PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh

PGS. Ts Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Nguyên Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương. 

Nguyễn Thị Dịu
Cập nhật lúc 09:12 / 17.10.2014

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 Sau

Số lượng người truy cập

9682962