Chuyên gia phụ trách
GS.TS Lê Đức Hinh

Thời gian:
Từ 14:30 ~ 16:30
Ngày 28/05/2015
Thời gian
07:30 ngày 03/10/2014
12:00 ngày 03/10/2014
Địa điểm
Đăng ký tham gia: liên hệ 08.3977.0707
Quận 3
TP. Hồ Chí Minh

Danh sách chuyên gia

1 2 3 Sau
Số lượng người truy cập
1165917