Hỏi đáp 24h
  • Xin chào giáo sư. Tôi ở Phan Thiết, xin hỏi giáo sư tôi có bé 4 tuổi bị khàn tiếng đã 2 ngày phải diều trị như thế nào. Xin cảm ơn GS.

    Trần Thị Thu Phương
    ( 16:48 / 10.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11686178