Hỏi đáp 24h
  • Chào bác sĩ. Cháu bị khô nước miếng, dẫn đến hôi miệng. Lúc nào cũng cãm thấy khát nước. Bây giờ cháu phải làm sao để điều trị? Nếu muốn khám bệng thì phải khám ở đâu. Xin bác sĩ tư vấn.

    NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
    ( 13:08 / 04.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11686275