Hỏi đáp 24h
  • xin bac sy chi cho toi hoi, đứng lên ngồi xuống thì thấy bình thường, nhưng khi nằm xuống thì lại thấy chống mặt, nằm ngũ quay tư thế cũng thấy chống mặt, và nồi dậy cũng thấy chống mặt, ngồi 1 lúc thì lại thấy bình thường, đứng lên ngồi xuống bình thường. xin BS cho toi bị bệnh gì

    dang duc tuan
    ( 12:47 / 04.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11632576