Hỏi đáp 24h
  • Với thời tiết thay đổi như hiện nay, tôi có tiền sử viêm thanh quản, vậy để phòng bệnh tôi phải làm thế nào. Cảm ơn giáo sư

    Hoàng An
    ( 16:04 / 03.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11632581