Hỏi đáp 24h
  • Chào GS. Cháu về mùa đông thường xuyên ho và mất tiếng dài ngày, mỗi lần như vậy rất lâu giọng nói mới trở lại bình thường. Cháu nghe nói sản phẩm Tiêu Khiết Thanh có tác dụng làm trong giọng nói, trường hợp của cháu có sử dụng được không? và hiệu quả của Tiêu Khiết Thanh có tốt không?

    Vũ Quỳnh Hương
    ( 15:22 / 03.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11632584