Hỏi đáp 24h
  • Tôi đang là giáo viên và thường hay bị khan tiếng. Mỗi lần như vậy khoảng 2 hoặc 3 tuần mới hết hẳn. Mới đây tôi có cảm giác cộm vòm họng. Vài ngày sau nơi đó bị rát và đau giống như những lần bị nhiệt miệng. Mỗi khi nuốt nước bọt có cảm giác đau rát nơi cuống họng. Đến hôm nay vẫn còn cảm giác đau khi nuốt. Tôi đang rất lo không biết mình bị bệnh gì và điều trị có khó hay không?

    Lê Thị Thanh Tâm
    ( 14:51 / 03.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11686181