Hỏi đáp 24h
  • Chào Bác sĩ! xin cho hỏi. Tôi là giáo viên rất hay bị khản tiếng xin hỏi các bác sĩ có biện pháp nào để vẫn đảm bảo công việc giảng dạy nhưng lại hạn chế việc khản tiếng và mất tiếng. xin cảm ơn bác sĩ!

    Lê Hồng LONG
    ( 22:34 / 02.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11570242