Hỏi đáp 24h
  • Trước giọng cháu rất tốt, trong, sau khi đi dạy học, cháu phải nói nhiều, to nên thường xuyên trong tình trạng khàn, mất tiếng, cơ thể theo đó nên mỗi lần phải nói là rất mệt mỏi, thậm chí có những lúc phải nghỉ dạy. Cháu đã khám, uống thuốc nhưng không thể kiêng không nói được, nên cứ đỡ được một ngày lại khàn và đau họng trở lại, giọng cháu bây giờ lúc nào cũng khàn, không còn nhận ra giọng mình nữa. Bác sĩ cho cháu lời khuyên.

    Trần Thảo
    ( 13:57 / 02.01.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11570242