Hỏi đáp 24h
  • Các bác cho con hỏi? Bạn gái con và con quan hệ lần đầu tiên quá ngày có kinh 17 ngày, con không để tinh trung bắn vào trong, nhưng ban gái con nói ra rất ít máu, ngày hôm sau thì hai đầu nhũ hoa bị đau, sau khi quan hệ khoảng nữa tiếng thì con đã cho ban gái uống một viên Portinor, vậy con có cần cho bạn gái con uống thêm viên nào nữa không? và liệu bạn gái con có bị dính thai hay không? Xin các bác giúp dùm con, con cảm ơn!

    Nguyen Minh Cuong
    ( 00:11 / 27.12.2012 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11559833