Hỏi đáp 24h
  • Bác sỹ cho cháu hỏi. bé nhà cháu đc 5 ngày tuổi, mẹ cháu cho bú và cho ăn thêm sữa Friso. háu thấy con cháu đi phân lỏng và đi nhiều lần. Bác sỹ cho cháu hỏi con cháu có mắ chứng gì không. Hôm nay háu cho dừng uống sữa ngoài nhưng cháu vẫn đi phân lỏng. Hay có phải do mẹ cháu ăn nhiều chất quá không. Cháu xin trân thành ảm ơn!

    Hoàng Đức Hiếu
    ( 20:26 / 26.12.2012 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11560810