Hỏi đáp 24h
  • Thưa bác sĩ cho cháu hỏi là : Phòng cháu có người bị bệnh thủy đậu thì nguy cơ lấy có cao không ạ ? Và cháu bị quai bị rồi thì nghe nói là bị quai bị rồi thì sẽ không bị thủy đậu nữa liệu có chính xác không ạ ?

    Lê Tiệp
    ( 18:26 / 26.12.2012 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11572165