Hỏi đáp 24h
  • Thưa bác sĩ:rnHiện giờ vợ cháu đang mang thai được 15 Thi thoang cháu sờ ở bụng dưới thấy cứng cứng 1 lúc lại không thấy gì. Hiện tượng vậy là gì thế bác sĩ. Mong hồi âm của bác sĩ/. cháu xin cam ơn

    le van dong
    ( 11:38 / 27.11.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11560804