Hỏi đáp 24h
  • Bệnh nhân chạy thận sử dụng ích thận vương có hiệu quả hay không, hay ích thận vương chỉ dùng để phòng bệnh khi chưa bị suy thận.

    Lê ngọc Tâm
    ( 17:07 / 28.02.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11686147