Hỏi đáp 24h
  • Anh tôi 38 tuổi và phát hiện bị thận cấp 4 từ năm 2007 đến nay cứ tuần 3 lần anh đi chạy thận. Sức khỏe anh giảm đi rõ rệt. Anh tôi có cơ hội nào để cải thiện sức khỏe hay không? Việc chạy thận có phải ăn uống kiêng khem thế nào không?

    Đặng Ngọc Kiên
    ( 11:48 / 28.02.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11632585