Hỏi đáp 24h
  • Xin chao GS TS. Toi la Vu Van Khuong rnDia chi. Xa Hong phong-huyen Chuong my- TP Ha noirnToi bi benh Viem mui di ung. Da di kham va chua o nhieu noi song khong khoi.rnXin hoi GS co cach nao chua khoi benh viem mui di ung khong?rnXin cam on GS

    Vu Van Khuong
    ( 17:37 / 26.02.2013 )

Câu hỏi cùng nhóm bệnh

Số lượng người truy cập

11635644