THS.BS Đỗ Văn Bửu Đan

Trưởng khoa Điện sinh lý tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức

Trưởng khoa Điện sinh lý tim, Bệnh viện Tim Tâm Đức

Cập nhật lúc 11:45 / 13.11.2019

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 5 Sau

Số lượng người truy cập

11678068