Ths. BS Hà Thị Vân Anh

Khoa tim mạch Bệnh viện lão khoa Trung ương

Khoa tim mạch Bệnh viện lão khoa Trung ương 

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ THAM GIA 

CHỦ ĐỀ THÁNG 8 SỐ 2: HUYẾT ÁP THẤP HIỂU ĐÚNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ ĐÚNG

(http://www.tuvansuckhoe24h.com.vn/tu-van-giao-su/86/chu-de-thang-8-so-2-huyet-ap-thap-hieu-dung-de-dieu-tri-dung)


Lê Thị Hà Phương MKT1
Cập nhật lúc 11:57 / 07.08.2014

Các chuyên gia khác

Số lượng người truy cập

11680455