BSCK I Nguyễn Thị Song Nhật

Nguyên trưởng liên phòng khám chuyên khoa bệnh viện Xanh Pôn – Hà nội

BSCK I Nguyễn Thị Song Nhật

Nguyên trưởng liên phòng khám chuyên khoa bệnh viện Xanh Pôn – Hà nội

CHỦ ĐỀ THÁNG 9 SỐ 1: PHÁT HIỆN, PHÒNG NGỪA, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ VỀ MẮT  DO LÃO HÓA

(http://www.tuvansuckhoe24h.com.vn/tu-van-giao-su/63/chu-de-thang-9-so-1-phat-hien-phong-ngua-dieu-tri-mot-so-benh-ly-ve-mat-do-lao-hoa)

Cập nhật lúc 21:44 / 23.04.2014

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 5 Sau

Số lượng người truy cập

11635644