PGS.TS Vũ Điện Biên -

Viện trưởng Viện tim mạch Quân đội, Bệnh viện TWQĐ 108

 

Năm tốt nghiệp Đại học: 1978

Thuộc trường Đại học: Học viện Quân y

Năm nhận bằng Tiến sỹ: 1988

Tại: Viện hàn lâm Y học Hungari.

Tên công trình: Các biến đổi tim mạch trong bệnh viêm khớp dạng thấp thể thiếu niên.

Học hàm: Phó giáo sư

Những công trình khoa học tiêu biểu:

- “Tình hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại các đơn vị X”, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, GS. Phạm Tử Dương, BS. Nguyễn Viết Châu, PTS. Nguyễn Văn Quýnh, PTS. Vũ Điện Biên, BS. Trần Lê Hương. 1996.

- “Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh ĐMV, quản lý tốt các bệnh nhân sau NMCT”, đề tài nhánh trong đề tài cấp Nhà nước KH11-04, GS.TS. Phạm Tử Dương, TS. Hoàng Minh Châu, TS. Phạm Thị Ngọc Bích, TS. Vũ Điện Biên, BS. Phạm Thị Minh Bảo, TS. Trần Văn Riệp. 1999.

- “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh ĐMV”, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, TS. Hoàng Minh Châu, TS. Vũ Điện Biên, TS. Nguyễn Văn Quýnh, BS CKII. Nguyễn Trọng Minh. 2003.

- “Ứng dụng phương pháp nong van hai lá bằng bóng qua da trong bệnh hẹp van hai lá do thấp”, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Quốc phòng, TS. Vũ Điện Biên, BS. Lê Văn Trường, TS. Phạm Nguyên Sơn, Ths. Đỗ Thanh Quang, TS. Lê Thu Hà, BS. Trần Hồng Nghị, BS. Trần Văn Tuyến, BS. Lê Đức Hạnh, TS. Lê Ngọc Hà, BS. Nguyễn Đức Hải. 2005.

- “Đánh giá tổn thương Đ MC ngực qua SÂTQ”, Đề tài nhánh trong đề tài cấp Nhà nước KC 10-04, GS. TS. Phạm Gia Khải, TS. Vũ Điện Biên. 2005.

Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại nước ngoài: Trường Đại học Y Budapest, Hungari

- Từ 12/1982 đến 12/1984: thực tập sinh về chuyên ngành tim mạch.

- Từ 1/1985 đến 12/1988: nghiên cứu sinh.

 

Cập nhật lúc 21:44 / 23.04.2014

Các chuyên gia khác

Số lượng người truy cập

11690256