GS.TS Thái Hồng Quang

Chủ tịch hội nội tiết Đái tháo đường Việt Nam

 CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ THAM GIA:

CHỦ ĐỀ THÁNG 11 SỐ 2: 14H30 NGÀY 15/11/2012 TƯ VẤN CÁCH PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ 

- Năm 1965: Tốt nghiệp Đại học Y- Dược Hà Nội
- Từ 1967-1970: Học chuyên ngành “Nội tiết” tại Học viện Y học Kirov Leningrad (Liên Xô cũ). Cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn từ 1985- 1986.
- Năm 1989: Bảo vệ thành công LA Tiến sĩ Y học
- Năm 1991: được nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư
- Năm 1996: được phong học hàm Giáo sư


Các cương vị công tác đã qua:
- Nguyên Giám đốc Bệnh viện 103 - Học viện Quân Y
- Chủ nhiệm Bộ môn Nội – HVQY
- Uỷ viên Hội đồng khoa học Cục Quân Y (Phó tiểu ban Nội)
- Chủ tich Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam
- Chủ tịch Hội Nội tiết ĐTĐ Hà nội
- Uỷ viên ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam
- Uỷ viên Hội Tim mạch học Việt Nam
- Tổng biên tập Tạp chí “ Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam

Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đã hướng dẫn 13 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Y học, nhiều thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa cấp 2.
Tham gia chấm Luận án Tiến sỹ Y học ở các Trường Đại học: Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố HCM, Đại học Y Huế, Đại học Y Hải phòng và HVQY.
Ngoài ra, đã tham gia và dự Hội nghị khoa học tại nhiều hội nghị khoa học Y học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sách chủ biên:
1. Bệnh nội tiết - được xuất bản ở HVQY năm 1989 và được Nhà xuất bản Y học cho phép xuất bản năm 2001, tái bản 2003, 2008.
2. Thực hành lâm sàng bệnh Nội tiết - năm 2012

Sách viết cùng các tác giả khác:
1. Nội khoa cơ sở - năm 1986 HVQY
2. Bệnh học nội khoa- năm 1986 HVQY
3. Bài giảng bệnh học nội khoa sau đại học- năm 1992 HVQY
4. Bài giảng tập huấn Nội khoa Cục Quân Y- năm 1995 CQY
5. Cấp cứu nôi khoa- năm 2005 Nhà XBYH
6. Khuyến cáo xử trí các bệnh lý tim mạch chủ yếu ở Việt nam - Nhà XBYH 2003.
7. Khuyến cáo về bệnh Đái tháo đường - Nhà XBYH 2009.

 

Cập nhật lúc 21:44 / 23.04.2014

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 5 Sau

Số lượng người truy cập

11635655