GS.TS Phạm Gia Khải

Chủ tịch Hội tim mạch Đông Nam Á
Phạm Gia Khải

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ THAM GIA

CHỦ ĐỀ THÁNG 12 SỐ 2: BỆNH MẠCH VÀNH- CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HỖ TRỢ 

CHỦ ĐỀ THÁNG 6 SỐ 2: PHÒNG NGỪA SUY TIM DO CÁC BỆNH LÝ TIM MẠCH TRỰC TUYẾN 

CHỦ ĐỀ THÁNG 7 SỐ 2: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SỚM VÀ PHÒNG NGỪA SUY TIM Ở NGƯỜI 

GS Phạm Gia Khải
Nơi công tác: Đại học Y Hà nội, Bộ Môn Tim mạch. Hội Tim mạch học Việt nam.
Chức vụ công tác: Chuyên gia cao cấp
Học hàm: Giáo s¬ư (1991)
Học vị: Tiến sỹ ngành Tim mạch Nội khoa (1984)
Chuyên môn: Nội Tim mạch
- Hoạt động khoa học:
+ Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam (từ 2004)
+ Thành viên Hội tim mạch Pháp (1991)
+ FAFC (Fellow of the ASEAN Federation of Cardiology)(2007)
+ FACC (Fellow of the American College of Cardiology)(2005)
+ Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam á (2008)
- Các công trình NCKH:
Hơn 70 công trình, liên quan tới Siêu âm chẩn đoán trong tim mạch, tới Tim mạch học can thiệp (interventional cardiology). Hiện nay: Tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các công trình NCKH về tim mạch tại Viện Tim mạch Việt nam và Hội Tim mạch học Việt nam.
- Khen th¬ưởng:
+ Giải thư¬ởng Nhà Nư¬ớc (2005) về các công trình NC KH trong việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch.
+ Anh hùng Lao động XHCN do những đóng góp xuất sắc cho Y học (1998 – 2007) (Chủ tịch n¬ước ký 29/04/2008).

 

Cập nhật lúc 21:44 / 23.04.2014

Các chủ đề đã tham gia

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 5 Sau

Số lượng người truy cập

11743287