Chuyên gia phụ trách
PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Thời gian:
Từ 14:00 ~ 15:30
Ngày 15/03/2018
  • Thưa bác sỹ em và bạn trai em có hệ 2 lần thời diêm 2 lần cách nhau gần 1 tuần.Lần đầu tiên em quan hệ em đang còn màng trinh sau khi quan hệ em có bị ra vài giọt máu và lần 2 sau khi quan hệ em cũng bị vậy và vùng kín có huýết vàng và mùi hôi khó chịu .Vậy thì cho hỏi bác sỹ em bị sao ạ

  • Thưa bác sỹ em và bạn trai em có hệ 2 lần thời diêm 2 lần cách nhau gần 1 tuần.Lần đầu tiên em quan hệ em đang còn màng trinh sau khi quan hệ em có bị ra vài giọt máu và lần 2 sau khi quan hệ em cũng bị vậy và vùng kín có huýết vàng và mùi hôi khó chịu .Vậy thì cho hỏi bác sỹ em bị sao ạ

  • Thưa bác sỹ em và bạn trai em có hệ 2 lần thời diêm 2 lần cách nhau gần 1 tuần.Lần đầu tiên em quan hệ em đang còn màng trinh sau khi quan hệ em có bị ra vài giọt máu và lần 2 sau khi quan hệ em cũng bị vậy và vùng kín có huýết vàng và mùi hôi khó chịu .Vậy thì cho hỏi bác sỹ em bị sao ạ

Danh sách chuyên gia

Số lượng người truy cập

8823173