Hỏi đáp 24h
  • Thưa BS! BS cho em hỏi: Chụp mạch vành bằng MSCT 640 dãy có những ưu điểm gì so với các máy ít dãy hơn ạ? Cảm ơn BS!

    TRần Tung
    ( 15:49 / 19.01.2018 )