Hỏi đáp 24h
  • Cac chi so khi do dien tim cua e la Pr int 158ms Vent rate 73BPM QRS dur 92ms QT/Qtc 369/394 ms P r t axes 33 73 29 la e bi gi. Va cach dieu tri nhu the nao thua bac si

    Bui thanh Thuy
    ( 21:29 / 11.07.2018 )

Số lượng người truy cập

10200061