Hỏi đáp 24h
  • Bác sĩ cho e hỏi, e có hạch nổi trên yết hầu, nằm dưới hàm. thì điều trị như thế nào ạ. Nó như cục xương trong họng vậy, di chuyển qua lại được. xem ảnh: https://drive.google.com/open?id=1-Xx-8gwcc15lZYTW-g5CwFG0jj4pwT0T

    Nam
    ( 11:07 / 07.07.2018 )

    Chào bạn

Số lượng người truy cập

10200048