TS. BS Mai Thị Minh Tâm

TS. BS. Mai Thị Minh Tâm

Nguyên Phó khoa cơ xương khớp - Bệnh viện E Hà Nội

Giảng viên chuyên ngành Xương Khớp - Bộ môn Nội - Khoa Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Dịu B
Cập nhật lúc 09:42 / 18.08.2015

Các chuyên gia khác

Số lượng người truy cập

9663774