GS.TS. Nguyễn Văn Chương

Chủ nhiệm Bộ môn Nội Thần kinh Học viện quân y 103

Chủ nhiệm Bộ môn Nội Thần kinh – Viện quân y 103

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ THAM GIA

CHỦ ĐỀ THÁNG 5 SỐ 1: CẬP NHẬT HƯỚNG XỬ TRÍ SUY NHƯỢC THẦN KINH BẰNG THẢO 

(http://www.tuvansuckhoe24h.com.vn/tu-van-giao-su/77/chu-de-thang-5-so-1-cap-nhat-huong-xu-tri-suy-nhuoc-than-kinh-bang-thao-duoc)

CHỦ ĐỀ THÁNG 9 SỐ 2: DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA CỘT SỐNG, THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

(http://www.tuvansuckhoe24h.com.vn/tu-van-giao-su/64/chu-de-thang-9-so-2-du-phong-va-dieu-tri-thoai-hoa-cot-song-thoat-vi-dia-dem)

Cập nhật lúc 20:44 / 23.04.2014

Các chuyên gia khác

1 2 3 4 Sau

Số lượng người truy cập

10683706